Voor wie is PMT geschikt?
Veel psychische klachten hebben ook een lichamelijke kant. Psychomotorische therapie is geschikt voor wie ervarings- , lichaams- en bewegingsgericht wil werken aan:
 • Psychische problemen en klachten
 • Persoonlijke ontwikkeling en groei, inzichten en bewustzijn
 • Zelfstandigheid bij een chronische aandoening of beperking
U voelt zich gespannen
Vage lichamelijke klachten, vermoeidheid, spanningen, angst, gejaagdheid, onrust, lusteloosheid, zich overprikkeld voelen of onzekerheid kunnen een reden zijn om met psychomotorische therapie te starten. Dit kan zich ook uiten als bloosangst of trilangst.

U voelt zich somber
Het kan zijn dat u negatieve gedachten heeft over uzelf of niet goed met conflicten kunt omgaan. U voelt zich lusteloos, futloos en komt nergens toe.

U heeft een ingrijpende ervaring meegemaakt
Ingrijpende en traumatische ervaringen, zoals verlies van een geliefde of seksueel misbruik kunnen aanleiding zijn voor psychomotorische therapie. Meer informatie op www.trauma-eindhoven.net.

U bent langdurig ziek of heeft een beperking
Om zo veel mogelijk zelfstandig uw leven in te richten is het zinvol wat steun te krijgen. PMT Op den Buys kan u begeleiden in het omgaan met moeilijke sociale of lichamelijke situaties. We bekijken samen hoe u het aan kunt pakken en oefenen die situaties. Ook gaan we in op het verdriet of de frustraties van uw beperking. Uw sterke kanten komen in beeld.

U heeft moeite uw grenzen aan te geven
Door bewegingssituaties kunt u onderzoeken waar uw fysieke en emotionele grenzen liggen in de interactie met anderen. U vindt uit om welke situaties het gaat - thuis, op het werk. U oefent met het aangeven van grenzen.  Vaak ervaart u dat anderen u zo meer respecteren en dat de relatie juist beter wordt.

U heeft onverklaarbare klachten
Sommige psychische klachten hebben sterke lichamelijk effecten. Via lichaams- en bewegingsoefeningen en uitspelen van actuele situaties kunnen de psychische problemen inzichtelijk worden en kunt u beginnen de lichamelijke klachten te verhelpen.

Meer voelen, minder denken
In de waan van alledag, verliest u soms het contact met wat u belangrijk vindt en wat u drijft. U wilt ervaren waar u echt warm voor loopt. Dit gaat vooral om persoonlijke richting en intuïtie. Door oefenen met beweging en interactie komt u een stuk verder.

Mindfulness
Druk en gehaast. U bent zich haast niet meer bewust van uw gevoelens en emoties, uw wezenlijke behoeften, uw innerlijk, in de gehaastheid van alle dag. Vaak staat u niet meer in verbinding met uzelf. U maakt geen contact meer met uw gevoelens.
Met Mindfulness, een aandachtsgerichte vorm van meditatie, kunt u leren om weer contact te maken met uw dieper liggende gevoelens - stil te staan bij het hier en nu. Het helpt om het spanningsniveau te verlagen en meer ontspannen te leven. Uit onderzoeken blijkt dat het lang en goed helpt bij chronische pijn, maag- en darmproblemen, angststoornissen, depressies en slaapproblemen.

Andere doelen
 • U wilt bewust leren omgaan met uw lichaam en gevoelens leren verwoorden en uiten (verdriet, boosheid, pijn, vreugde etc.).
 • U wilt leren stilstaan bij uw lichaamssignalen en deze serieus nemen.
 • U wilt leren omgaan met mensen die u te dichtbij komen en aanraking.
 • U wilt leren meer assertief te worden.
 • U wilt een positiever lichaamsbeeld en lichaamsbeleving verkrijgen.
 • Allerlei andere individuele doelen
 • En andere indicaties
Het is niet altijd makkelijk om kind of jongere te zijn. Enkele voorbeelden:
 • Een kind is verlegen, trekt zich terug of is angstig en gespannen.
 • Een kind heeft faalangst, heeft een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen.
 • Een kind vindt het moeilijk om een mening en grenzen aan te geven. Andere kinderen lopen over het kind heen. Een kind is soms te aardig voor het eigen welzijn.
Psychomotorische therapie is een doe-therapie. Bewegen, ervaren en beleven staan centraal. Omdat niet alle kinderen en tieners zulke praters zijn, werken bewegingsactiviteiten erg verhelderend en leiden vaak direct tot de eigenlijke problemen. Zo kan uw kind ontdekken en uitproberen hoe het is om grenzen te stellen, zich anders op te stellen of leren om met emoties zoals verdriet of woede om te gaan.

Uw kind wordt gepest
Pesten kan het zelfvertrouwen van uw kind erg beschadigen. Als ouder doet u wat u kunt. Psychomotorische therapie helpt uw kind om meer op eigen kracht en eigenheid te vertrouwen en weerbaarder te worden.
Met rollenspellen en bewegen komen de problemen heel direct naar voren en zijn ze goed te behandelen. Ook kan uw kind veilig experimenteren met een andere houding en reacties om zo aan sterkte te winnen.

Uw kind heeft een traumatische ervaring of een verlies gehad
Hoe graag u het ook wilt, u kunt uw kind niet voor alle verdriet behoeden. Seksueel misbruik, een scheiding, het overlijden van een naaste kunnen uw kind zwaar belasten. Met psychomotorische therapie kan uw kind zijn gevoelens leren uiten via beweging en lichamelijkheid. Ook praten we hierover. Zo kan uw kind ingrijpende ervaringen verwerken.
Uw leven draait om eten
Teveel of te weinig - het houdt u de hele dag bezig. Het is uw manier om met problemen of conflicten om te gaan. U heeft een negatief of vervormd beeld van uw lichaam. Psychomotorische therapie kan helpen om uw lichaam te aanvaarden en een reëel lichaamsbeeld te krijgen.

Anorexia nervosa
Je hebt veel angst om aan te komen terwijl je volgens anderen te mager bent. Je bent dwangmatig bezig met uiterlijk, gewicht en eten. Niet of weinig eten is je houvast en geeft je een gevoel van controle. Je hebt een vertekend lichaamsbeeld. Het kan zijn dat je soms eetbuien hebt. Sommige vrouwen compenseren dit door bovenmatig bewegen en sporten of door ander gedrag als braken en laxeren. Ook kan het gebeuren dat de menstruatie stopt.
Anorexia is een ingewikkelde combinatie van psychologische, lichamelijke en sociale mechanismen die op gang kan komen als je probeert meer controle over je leven en jezelf te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld op gang komen na een onrustige gezinssituatie of een scheiding.

Boulimia nervosa
Je hebt regelmatig last van eetbuien en hebt jezelf dan niet meer onder controle. Je schaamt je voor je gedrag en probeert het te verbergen voor anderen. Na een eetbui voel je je slecht en dik. Je probeert dit weer ongedaan te maken door braken, laxeermiddelen of veel bewegen. Je denkt erg negatief over je uiterlijk.

Eetbuistoornis (Binge Eating Disorder)
Je hebt eetbuien waarbij je je bijna misselijk eet zonder dat je honger hebt. Je ervaart hierbij controleverlies en kunt niet stoppen. Je eet vaak alleen en schaamt je en voelt je slecht over jezelf en somber. Dit kan leiden tot zwaar overgewicht (obesitas).

Overige eetstoornissen (eetstoornis NAO - niet anders omschreven)
Dit zijn mengvormen van eetstoornissen die niet voldoen aan de criteria van een specifieke eetstoornis.

Doelen bij Psychomotorische therapie:
 • Opbouwen van een realistisch zelfbeeld. Opnieuw voeling krijgen met het lichaam. Het lichaam opnieuw leren ervaren en herontdekken.
 • Je lichaam van binnenuit herontdekken als positief centrum van je ervaringen en expressie - niet meer alleen van buitenaf bekijken.
 • Opbouwen van positieve ervaringen in je lichaamsbeleving.
 • Herstel van het contact met het eigen lichaam.
 • Leren eigen grenzen te voelen en erkennen en ruimte in te nemen.
 • Leren herkennen van lichaamssignalen.
 • Vormen van ontspanning ontdekken die bij je passen.
 • Ontwikkelen van gezond bewegingsgedrag en bewegingspatroon.
 • Opbouw van identiteit en autonomie.

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie. Er wordt gewerkt met lichaams- en bewegingsgerichte oefenvormen en reflecteren hierop. Deze oefenvormen gaan over het lichaamsbeeld , de lichaamsbeleving en de lichaamsbeweging. Voorbeelden: lichaamsconfrontatieoefeningen, spiegeloefeningen, contact maken met het lichaam, ontspanningsoefeningen, lichaamsscan, lichaamstekening, lichaamsbewustzijnsoefeningen, gezond leren bewegen.
PMT Op den Buys werkt middels modules lichaamsbeleving en eetstoornissen van Marlies Rekkers en Eljen Schoemaker.
Volgens de richtlijn Eetstoornissen is PMT een zeer geschikte manier om een vervormd lichaamsbeeld en een verstoorde lichaamsbeleving te behandelen. PMT Op den Buys kan u alleen behandelen als u een veilig lichaamsgewicht heeft (BMI minstens 19) of in directe samenwerking met uw huisarts.