Psychomotorische therapie levert een belangrijke bijdrage aan behandeling van cliënten met psychische en psychosociale problematiek. Uitstekend als zelfstandige therapie of als aanvulling op een psychotherapie. Het is vooral van belang wanneer een lichaamscomponent in de problematiek aanwezig is. PMT is een reguliere behandelwijze en opgenomen in de beroepentabel DBC GGZ onder vaktherapeutische beroepen. Voor verdere toelichting op PMT verwijs ik naar Wat is PMT.


Indicaties binnen mijn focus:

 • Traumagerelateerde klachten, PTSS en dissociatie

 • Depressie, rouw- en verliesverwerking

 • Onbegrepen lichamelijke klachten

 • Spanningsklachten

 • Eetstoornissen

 • Angsten en fobieën, dwangstoornissen

 • Chronische vermoeidheid en pijnklachten

 • Overige indicaties

Op basis van een verwijzing door een huisarts, psychiater of psycholoog, doe ik een intake en start ik de behandeling op. Desgewenst rapporteer ik aan de verwijzer.
Als vaktherapeut psychomotorische therapie kan ik bij een aantal zorgverzekeraars ook in de DBC's van een psychiater of GZ-psycholoog worden opgenomen, mits de DBC-houder en Psychomotorische therapie Op den Buys hier goede afspraken over kunnen maken. De behandeling kan in dat geval vergoed worden.

In mijn praktijk lever ik maatwerk. Aansluiten bij de behoefte van de cliënt staat voorop.


Ik richt mij in mijn praktijk niet op:

• Schizofrenie, psychose, verslaving, antisociale persoonlijkheden


Contra-indicaties

 • Cliënt neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen handelen.

 • Cliënt is niet in staat tot zelfreflectie.

 • Acting out gedrag

 • Suïcidaliteit

 • Verwachting dat gevoelsinventarisatie kan leiden tot regressie

Informatie voor verwijzers