Welkom bij mijn Praktijk voor Psychomotorische Therapie in Eindhoven.


Ik ben Trudie Op den Buys, psychomotorisch therapeute, docente Lichamelijke Opvoeding en trainster Mindfulness.

Ik werk als vrijgevestigd psychomotorisch therapeute.

Daarnaast ben ik sinds 25 jaar werkzaam als Psychomotorisch therapeute binnen de GGZ Midden Brabant/Breburg in de Reguliere Geestelijke GezondheidsZorg. 12 jaar in diverse multidisciplinaire  behandelteams ( klinisch en  deeltijd ) , daarna 12 jaar ambulante / poliklinische psychomotorische therapieën. Ik doe hier nu 25 jaar kennis en ervaring op met mensen met zeer uiteenlopende klachten en problematieken.


In de loop der jaren specialiseerde ik me o.a. in het werken met vrouwen en mannen met een traumatisch verleden. Ik kijk naar wat de positieve krachten van een persoon zijn. Vanuit het behandelplan, de behoeften, de gevoelens van het moment en de persoon richt ik de sessies in.  Keer op keer maak ik mee dat psychomotorische therapie een doorbraak  betekent in de ontwikkeling van mijn cliënten.”

Het uitbouwen van therapeutische vaardigheden en methoden, via specialistische studie, intervisie en supervisie vind ik belangrijk om kwaliteit te leveren.


Ik ben als Senior Vaktherapeute psychomotorische therapie geregistreerd bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en als psychomotorisch therapeut bij de NFG.

Ook ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en de koepel (FVB). Ik gebruik de beroepscode van de FVB en de NFG.

Persoonlijke introductie

De therapeut in de bergen.