Regio

Informatief

  • Seksueelmisdrijf.nl, een informatieve website over veel aspecten van seksueel misdrijf (behalve behandeling).
  • Tinnitus bij GGMD. GGMD (Geestelijke gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening) richt zich op mensen met gehoorproblemen. PMT Op den Buys verzorgde in 2014 een deel van de behandeling voor mensen met tinnitus, een zware en zeer storende vorm van continu oorsuizen.

Zelfhulp

Beroepsverenigingen

Links