Een psychomotorisch therapeute is een professional, die net zoals de psycholoog, mensen met psychische klachten en problemen behandelt. Klachten zoals bv.angsten, spanningen, onzekerheid of eetproblemen. Deze klachten hebben ook een lichamelijke kant. Als psychomotorisch therapeut richt ik me, naast het gesprek,  speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichaamssignalen, lichamelijke spanningen, lichaamssensaties,  lichaamshouding, lichaamservaring en beleving, ademhaling en op uw manier van bewegen.

Samen met u kijk ik naar hoe u in het hier en nu met zichzelf, met anderen, met de opdrachten en met het materiaal omgaat.

In deze therapie leert u zich meer bewust worden van de betekenis van gevoelens, lichaamssignalen, bewegingen en lichamelijke klachten. Hoe ze samenhangen met bijvoorbeeld eerdere ervaringen in uw leven, met  gedachten, met problemen in relaties of met andere situaties. U kunt leren oefenen met nieuw gedrag en van hieruit nieuwe ervaringen opdoen. Daarnaast is PMT gericht op actuele situaties in het hier en nu, op dit moment en in uw dagelijks leven. Het doel van de behandeling is om te komen tot een vermindering, opheffing of leren omgaan met uw klachten.

Er wordt gebruik gemaakt van lichaams- en bewegingsgeorienteerde werkwijzen. Voorbeelden hiervan zijn : gestalt, focussing, sensory-awareness, senso-relaxatie, Pesso-oefeningen, adem- en ontspanningsoefeningen, bio- energetica, oefeningen uit de meditatie, oefeningen uit sport - spel - en bewegingsonderwijs, etc.

Meer informatie op internet over psychomotorische therapie vindt u op: http://www.pmtinfosite.nl.

Psychomotorische therapie

Foto's van PMT