В 
В 

Indicaties voor Psychomotorische therapie zijn bijvoorbeeld:

 • Onbegrepen lichamelijke klachten. Geen medische oorzaak gevonden en de klachten belemmeren in het functioneren. Bijv. chronische pijn en vermoeidheid, spanningshoofdpijn, kaakklemmen

 • Psychische en lichamelijke overbelasting

 • Fysieke en /of emotionele grenzen niet goed aan kunnen geven

 • Somberheid en depressie, lusteloosheid en vermoeidheid

 • Teveel of te weinig energie

 • Klachten van angst, spanning, onrust, zich overprikkeld voelen of niet meer tot rust kunnen komen

 • Rouwproblematiek, verliesverwerking

 • Ingrijpende en traumatische ervaringen, bijv. seksueel geweld en misbruikervaring ( lichamelijke integriteit is geschonden ) en als gevolg hiervan last hebben van angsten, hyper-arousal en vervlakking

 • Geen intiem contact kunnen hebben met eigen partner, moeite hebben met afstand- nabijheid of lichaamscontact. Geen grenzen voelen en aan kunnen geven bij intimiteit. Veel lichamelijke angstreacties (verlammen, verstarren),angst voor het eigen lichaam, dissociatie (losstaan van het eigen lichaam ).

 • Niet in contact staan met eigen lichaam

 • Overmatig denken en rationaliseren , “teveel in het hoofd zitten” en daardoor moeilijk contact kunnen maken met emoties. Moeite hebben om ervaringen en gevoelens te voelen of te uiten en onder woorden te brengen.

 • Problemen in het omgaan met je frustraties, boosheid en verdriet.

 • Een negatief lichaamsbeeld, problemen met het accepteren van het eigen lichaam ( bijv. eetstoornissen)

 • Negatieve lichaamsbeleving (bijv. “mijn lichaam is een grote last, ik heb liever geen lichaam”)

 • Negatief zelfbeeld, negatieve zelfwaardering en weinig zelfvertrouwen

 • Problemen ervaren in het contact met anderen. Onzeker en angstig zijn in sociale situaties, weer willen leren aangaan van contacten en interacties verbeteren

 • Problemen op het gebied van assertiviteit

 • Wanneer praten alleen onvoldoende is of wanneer je je problemen moeilijk onder woorden kunt brengen

Voorbeelden van behandeldoelen:

 • Lichaamsbewustwording,  lichaamssignalen herkennen en deze serieus nemen

 • Contact maken met en stilstaan bij eigen lichaam en gevoelens/leren verwoorden en uiten van deze gevoelens (verdriet, boosheid, pijn, blijheid etc.) Contact maken met zichzelf en van hieruit interacties verbeteren

 • Leren omgaan met angstige situaties

 • Grenzen van het eigen lichaam leren ervaren en aangeven. Ontwikkelen van autonomie

 • Aanleren van ontspannings- en ademhalingstechnieken

 • Initiatief leren nemen

 • Positiever lichaamsbeeld en lichaamsbeleving verkrijgen. Meer vertrouwen krijgen in eigen lichaam. Versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Lichaamskracht ervaren. Ervaren dingen te kunnen

 • Ontwikkelen van vitaliteit.

 • Aanleren van een gezond bewegingspatroon. Plezier ervaren in bewegingssituaties

Indicaties voor psychomotorische therapie

В 
В