Versie 2 december 2018. Webadres: https://www.pmtopdenbuys.nl/AVPMTODB.html


  • U mag van mij therapie van goede kwaliteit en maatwerk voor uw situatie verwachten. Als lid van de beroepsvereniging houd ik mij aan de beroepscode voor vaktherapeuten. Deze beroepscode ligt ook ter inzage in de praktijk.
  • Als u verhinderd bent, meldt u dit uiterlijk 24 uur van tevoren. Als u dit te laat of niet meldt, dan worden de kosten in rekening gebracht.
  • De kosten voor behandeling dienen binnen 15 dagen na factuurdatum betaald te worden en op de rekening van Psychomotorische Therapie Op den Buys te staan. Als het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is betaald, zal € 12,50 kosten in rekening worden gebracht en daarna 1% per maand. De behandeling wordt dan gestopt tot de betaling voldaan is.
  • Voor de betalingsverplichting aan Psychomotorische Therapie Op den Buys maakt het niet uit of de verzekeraars, PGB of andere financiers al betaald hebben of zullen betalen.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergoedingen bij verzekeraars of andere financiers.
  • Ieder jaar kan een tariefverhoging plaatst vinden. Deze zal uiterlijk een maand vooraf worden aangekondigd.
  • Ik richt me in de behandeling op het belang van u, de cliënt. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent of twijfels heeft. Breng dit dan zo snel mogelijk ter sprake. Ik neem uw vragen en twijfels serieus - vaak geeft het mij goede handvatten om de therapie verder te sturen. Als het niet helpt om uw ontevredenheid of twijfels met mij te bespreken kunt u dit melden bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Meer informatie vindt u op de FVB site en in de folder over de klachtenregeling die u ook in mijn praktijkruimte kunt krijgen. Psychomotorische Therapie Op den Buys voldoet aan de wet Wkkgz. Ik ben aangesloten bij de klachtenfunctionaris en geschillencommissie van NIBIG, klachten@nibig.nl.
  • U doet de behandeling en de oefeningen in de sessies op eigen risico.
  • Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om. Dit is hier beschreven.

Algemene Voorwaarden
Psychomotorische Therapie Op den Buys